Magasin 1

Byggnaden är uppförd i 2–3 våningar och har ett strategiskt läge längs kajen i Frihamnen.

Magasin 1 är Frihamnens första magasinsbyggnad och är grönmarkerad enligt stadsmuseets kulturhistoriska klassning. Byggnaden har högt kulturhistoriskt värde. Idag innehåller byggnaden lager och kontor.

Ägare: Fastighets AB Kylrummet
Fastighet:
Arrendeupplåtelse inom Ladugårdsgärdet 1:4
Adress:
Södra Hamnvägen 4–12
Lokaler:
Cirka 7 800 kvadratmeter
Byggår: 1919
Förvärvsår: 2021