Norr Mälarstrand

Norr Mälarstrand på Kungsholmen är en del i riksintresset för kulturminnesvården. I området finns det också utrymme för en småbåtshamn, en sjömack och en gästhamn.