Om S:t Erik Markutveckling

S:t Erik Markutveckling ingår i koncernen Stockholms Stadshus AB.

Bolagets verksamhet

S:t Erik Markutveckling äger, förvaltar och utvecklar fastigheter i Stockholm i avvaktan på att de ska omvandlas till bostäder, arbetsplatser eller trafikplatser. Bolagets verksamhet inriktar sig på förvärv, förvaltning, uthyrning och utveckling till så god avkastning som möjligt med hänsyn tagen till stadens utveckling.

Idag äger och förvaltar S:t Erik Markutveckling fastigheter i innerstaden och några av Stockholms stora stadsutvecklingsområden:

  • Ulvsunda
  • Årstafältet
  • Norra Djurgårdsstaden
  • Hammarby Sjöstad
  • Västberga

Omsättning och tillgångar

S:t Erik Markutveckling omsättning 2022 cirka 350 miljoner kronor. Fastigheterna har ett marknadsvärde på cirka 4 000 miljoner kronor (2022/2023) och en uthyrningsbar yta på cirka 220 000 kvadratmeter LOA.