Medarbetare

Här finns information om hur du kan komma i kontakt med med våra medarbetare.

Magnus Thulin, tf vd
E-post: magnus.thulin@sterikmark.se
Telefon: 08-508 299 38

Pär Sandström, utvecklingschef
E-post: par.sandstrom@sterikmark.se
Telefon: 08-508 29 934

Fredrik Röjme, fastighetschef
E-post: fredrik.rojme@sterikmark.se
Telefon: 08-508 299 18

Anna Ullberg, ekonomichef
E-post: anna.ullberg@sterikmark.se
Telefon: 08-508 299 24

Patrik Dahlin, projektchef
E-post: patrik.dahlin@sterikmark.se
Telefon: 08-508 299 19

Doris Serrato, administrativ samordnare
E-post: doris.serrato@sterikmark.se
Telefon: 08-508 299 21

Stefan Mossvall, interimskonsult fastighetsutveckling
E-post: stefan.mossvall@extern.sterikmark.se
Telefon: 070-573 43 66