Historik

Kommunfullmäktige beslutade vid årsskiftet 2004/2005 att bilda S:t Erik Markutveckling.

S:t Erik Markutvecklings verksamhet startades under hösten 2004 i samband med att Stockholms stad beslutade om tre strategiska bolagsförvärv: Carlsbergs förre detta bryggeri, det så kallade Pripps-bryggeriet i Ulvsunda, Runda Huset vid Slussen samt det så kallade Norra Stationsområdet.

Kommunfullmäktige beslutade i samband med dessa förvärv vid årsskiftet 2004/2005 att bilda S:t Erik Markutveckling som ett holdingbolag för dessa förvärvade bolag.

Styrelsen är utsedd av kommunfullmäktige.