Västberga industriområde

Västberga verksamhetsområde är Stockholms största industri- och terminalområde. Västberga pekas i översiktsplanen ut som ett av de områden där möjligheten till industri och störande verksamheter ska bevaras.