Gamla stan

Gamla stan är Stockholms historiska centrum och stadsdelen bildades 1926. Under flera hundra år utgjorde Gamla Stan den egentliga staden. Samtliga byggnader i Gamla stan, utom tullhusen på Skeppsbron, är blåmärkta av Stadsmuseet vilket innebär att de utgör synnerligen höga kulturhistoriska värden. Skeppsbron är en av Gamla stans huvudtrafikleder och är även Stockholms äldsta kaj. Skeppsbrokajen är hamn- och kajområdet öster om gatan Skeppsbron.

Skeppsbron är en av Stockholms mest attraktiva platser. Det är en historiskt värdefull miljö som även inrymmer viktiga funktioner för de som bor, arbetar, transporterar sig och flanerar genom området.

Tullhus 1–3

Tullhus 1–3 på Skeppsbron är tre enplansbyggnader uppförda i början av 1940-talet som ersättning för tre tidigare tullhus från 1800-talet. Byggnaderna har högt kulturhistoriskt värde och är grönmarkerade enligt stadsmuseets kulturhistoriska klassning .