Södermalm

Stadsgården sträcker sig längs södra sidan av Saltsjön mellan Slussen i väster och Londonviadukten i öster. Bolaget äger två byggnader på Stadsgårdskajen, i närheten av stadens stora utvecklingsprojekt Slussen och det planerade Nobelmuseet.

Stadens stora utvecklingsprojekt Slussen river och bygger upp Slussen från grunden. Detta efter över 80 år av slitage samt för att minska översvämningsrisker och säkra dricksvattnet. Utvecklingsprojektet Slussen kommer anpassa området för att kunna möta behovet hos dagens och morgondagens stockholmare. Med en ny trafiklösning som prioriterar cykel och gång. Men Slussen ska inte bara vara en trafiklösning. Det ska också vara en mötesplats där människor kan träffas och umgås, vilket de nya planerna möjliggör.

Slussen – Stockholm växers webbplats