Strandvägen

Strandvägen är en gata på södra Östermalm. Den sträcker sig från Nybroplan i väst till Oxenstiernsgatan och Dag Hammarskjölds väg i öst. Bebyggelsen utmed Strandvägen utgör till stor del av äldre praktfulla kontors- och bostadsbyggnader. Från Strandvägens västra del går också ett stort antal skärgårdsbåtar.

Strandvägskajen utgör en av Stockholms viktigaste och vackraste allmänna platser. Detta beror på att närheten till vatten och verksamheterna i området bidrar positivt till att kajen blir en plats för sociala möten och rekreation. Följaktligen bidrar det till ett attraktivt folkliv utmed det populära kajstråket mellan City och Djurgården.