Organisation

S:t Erik Markutveckling är ett dotterbolag inom koncernen Stockholms Stadshus AB.

Koncernen S:t Erik Markutveckling

Koncernen består av moderbolaget S:t Erik Markutveckling AB med dotterbolag som i sin tur äger och förvaltar fastigheter i Stockholm. Dotterbolagen ägs till 100 % av moderbolaget. Dotterbolagen har inga anställda utan verksamheten administreras av moderbolaget.

Organisationsschema S:t Erik Markutveckling (pdf, 360 kB)

Fastighetsförvaltare

Våra fastigheter förvaltas av Newsec PAM. De ansvarar för att våra hyresgäster trivs i sina lokaler och att byggnaderna sköts och underhålls på ett bra sätt.

Newsec PAM:s webbplats

Dotterbolag med fastigheter/tomträtter och byggnader

Kajfastigheter AB (org.nr 559300-7106)
Holdingbolag

Fastighets AB Guldbron (org.nr 559300-7114)
Holdingbolag

S:t Erik Tullhusen AB (org.nr. 559298-6607)
Stora Tullhuset, Stadsgårdskajen
Stadsgårdsterminalen, Stadsgårdskajen
Tullhus 1-3, Skeppsbron

Fastighets AB Flanören (org.nr. 559298-6615)
Stuvaren 1, del av, Kungsholmen
Tullhuset, Blasieholmen
Celsinghuset, Strandvägen
Glasskiosk, Strandvägen

S:t Erik Frihamnen AB (org.nr. 559298-6623)
18 byggnader i Frihamnen och Värtan

Fastighets AB Charkuteristen (org. nr 556745-4862)
Isterbandet 6, Slakthusområdet

Fastighets AB G-mästaren (org.nr 556605-2170)
Gjutmästaren 6 och Gjutmästaren 9,Ulvsunda

Fastighets AB Godsfinkan (org.nr 556969-5314)
Godsfinkan 1, Hammarby Sjöstad

Fastighets AB Grosshandlarvägen (org.nr 556027-2972)
Postgården 2, Årsta
Postgården 4, Årsta
Vasslan 4, Årsta
Ängsbotten 8, Hjorthagen

Fastighets AB Hamburg (org.nr. 556891-5036)
Hamburg 3, Värtahamnen

Fastighets AB Kylrummet (org.nr 556862-8142)
Banankompaniet, Frihamnen
Magasin 1, Frihamnen

Langobardia AB (org.nr 556681-4470)
Dikesrenen 18, Västberga

Fastighets AB Valsverket (org.nr 559083-1896)
Valsverket 10, Ulvsunda

Stockholm Norra Station AB (org.nr 556661-9929, vilande bolag)