Ulvsunda industriområde

Staden planerar en utveckling av den norra delen av Ulvsunda industriområde med bostäder, grundskola och service samt en strandpark längs Bällstaviken. Målsättningen är att skapa en blandstad med ett varierat innehåll av funktioner som bidrar till att området upplevs befolkat, tryggt och händelserikt dygnet runt, året runt.

Redan 2008 startade ett programarbete för utvecklingen av området som ledde fram till en strukturplan för Norra Ulvsunda och Bällsta hamn. Under 2017 startade arbetet med en detaljplan för Norra Ulvsunda och Bällsta hamn. Området delades så småningom upp och ett samrådsförslag för de södra delarna vid Norra Ulvsunda presenterades i december 2019.

Läs mer om utvecklingen av den nya stadsdelens södra del på webbplatsen Stockholm växer

Läs mer om utvecklingen av den nya stadsdelens norra del på webbplatsen Stockholm växer