Styrelsen

Styrelsen i S:t Erik Markutveckling och dess dotterbolag utses av kommunfullmäktige.

S:t Erik Markutvecklings styrelse

  • Anette Scheibe Lorentzi, ordförande
  • Thomas Andersson, vice ordförande
  • Johanna Magnusson, ledamot
  • Sidrah Schaider, suppleant
  • Ingrid Storm, suppleant