Stadsgårdskajen Stockholm

S:t Erik Markutveckling AB

S:t Erik Markutveckling ingår i koncernen Stockholms Stadshus AB. Bolaget har ett antal  dotterbolag som äger och förvaltar fastigheter i Stockholm i avvaktan på kommande stadsutveckling.

Foto: Lennart Johansson, Stockholms stad