Nyheter

2024

Magnus Thulin lämnar över mappen med Gunnar Leches ritningar till Jonas Engard vid Uppsala stadsarkiv.

Magnus Thulin lämnar över mappen med Gunnar Leches ritningar till Jonas Engardt vid Uppsala stadsarkiv.

I samband med omvandlingen av fastigheten Gjutmästaren 6, gamla Pripps bryggeri, i Ulvsunda industriområde anlitar S:t Erik Markutveckling Stockholms stadsarkiv uppdragsverksamhet för att få hjälp att säkra användning av ritningsmaterialet som finns bevarade i fastighetens arkiv.

Vid inventering av bryggeriets ritningsmaterial påträffades en mapp med byggnadsritningar till ett aldrig utfört projekt i fastigheten Trädgården 8 i Uppsala. Byggnadsritningarna är signerade av Gunnar Leche och daterade 1930. Tomten 8 i kvarteret Trädgården motsvaras idag av tomterna Fjärdingen 27:6 och 27:14. Tomten blev inte bebyggd enligt Leches förslag utan fick sin nuvarande bebyggelse på 1960-talet, belägen i korsningen mellan Slottsgränd och Nedre Slottsgatan.

Gunnar Leche var stadsarkitekt i Uppsala mellan 1920 och 1954 och formade mer än någon annan det moderna Uppsalas stadsbild. Hans arbete är känt för sin höga arkitektoniska kvalitet och är framstående exempel på Nordisk klassicism, även känd som tjugotalsklassicism eller Swedish Grace. Enligt hans kontrakt som stadsarkitekt tilläts Leche bedriva egen verksamhet vid sidan av sitt arbete för staden. Den funna mappen representerar ett av få bevarade exempel på hans privata ritningsarbeten.

S:t Erik Markutveckling AB skänker mappen med Gunnar Leches ritningar som gåva till Uppsala stadsarkiv eftersom materialet bedöms vara av så stort allmänintresse och har en stark koppling till Uppsala.

2023

I stadens lokaler vid Stadsgårdsterminalen öppnar den 27 september den internationellt uppmärksammade utställningen ”The Mystery of Banksy – A Genius Mind” som arrangeras av konstnärsgruppen och kulturbyrån Kollektivet Livet.

Utställningen har sedan premiären i München våren 2021 haft 1,4 miljoner besökare. Det är en av de mest välbesökta utställningarna om den kända gatukonstnären Banksy. Efter besök i Malmö och Göteborg blir det nu även stockholmspublikens tur.

Varje utställning om Banksy anpassas efter den aktuella lokalen. Stadsgårdsterminalens unika miljö utnyttjas på bästa sätt för att ge en överblick och inblick i konstnärens bredd. Utställningen visar hela Banksys kreativa period fram till idag: graffiti, fotografier, skulpturer, videoinstallationer och även tryck på material som canvas, tyg, aluminium, forex och plexiglas.

Den anonyme Banksy tros vara en man i 45-50 årsåldern från Bristol i England. Men många undrar om det ens är en enda konstnär eller rentav är ett kollektiv. Den karaktäristiska och samhällskritiska street art-konsten belyser både aktuella och vardagliga frågor. På senare tid har krigsdrabbade Ukraina stått i fokus och väggmålningar av olika storlek har dykt upp på flera platser i det krigshärjade landet. Även dessa belyses i utställningen.

Missa inte denna unika utställning om den mytomspunne Banksy i Stockholm.

Läs mer på hemsidan The Mystery of Banksy