Nyheter

5

jun

S:t Erik Markutveckling AB skänker äldre byggnadsritningar till Uppsala stadsarkiv

Magnus Thulin lämnar över mappen med Gunnar Leches ritningar till Jonas Engard vid Uppsala stadsarkiv.

Magnus Thulin lämnar över mappen med Gunnar Leches ritningar till Jonas Engardt vid Uppsala stadsarkiv.

I samband med omvandlingen av fastigheten Gjutmästaren 6, gamla Pripps bryggeri, i Ulvsunda industriområde anlitar S:t Erik Markutveckling Stockholms stadsarkiv uppdragsverksamhet för att få hjälp att säkra användning av ritningsmaterialet som finns bevarade i fastighetens arkiv.

Vid inventering av bryggeriets ritningsmaterial påträffades en mapp med byggnadsritningar till ett aldrig utfört projekt i fastigheten Trädgården 8 i Uppsala. Byggnadsritningarna är signerade av Gunnar Leche och daterade 1930. Tomten 8 i kvarteret Trädgården motsvaras idag av tomterna Fjärdingen 27:6 och 27:14. Tomten blev inte bebyggd enligt Leches förslag utan fick sin nuvarande bebyggelse på 1960-talet, belägen i korsningen mellan Slottsgränd och Nedre Slottsgatan.

Gunnar Leche var stadsarkitekt i Uppsala mellan 1920 och 1954 och formade mer än någon annan det moderna Uppsalas stadsbild. Hans arbete är känt för sin höga arkitektoniska kvalitet och är framstående exempel på Nordisk klassicism, även känd som tjugotalsklassicism eller Swedish Grace. Enligt hans kontrakt som stadsarkitekt tilläts Leche bedriva egen verksamhet vid sidan av sitt arbete för staden. Den funna mappen representerar ett av få bevarade exempel på hans privata ritningsarbeten.

S:t Erik Markutveckling AB skänker mappen med Gunnar Leches ritningar som gåva till Uppsala stadsarkiv eftersom materialet bedöms vara av så stort allmänintresse och har en stark koppling till Uppsala.