Våra fastigheter

S:t Erik Markutveckling AB äger och förvaltar fastigheter och byggnader. Vårt fastighetsbestånd består av kommersiella fastigheter, kontor och industrier.

Vi äger och förvaltar fastigheter och byggnader i innerstaden, Västberga och stadsutvecklingsområdena Ulvsunda, Slakthusområdet, Årstafältet, Norra Djurgårdsstaden och Hammarby Sjöstad.

Stockholms stad måste planera för och säkerställa ett hållbart byggande och en sammanhållen stad där alla har samma möjligheter även när staden växer så snabbt som den gör just nu. Hela stadens organisation, däribland S:t Erik Markutveckling, har i uppdrag att arbeta i visionens riktning. Visionen kommer därmed att styra prioriteringarna och prägla utvecklingsarbetet inom staden.