Årstafältet

På Årstafältet planeras en helt ny stadsdel med blandad bebyggelse med cirka 6 000 bostäder till 15 000 nya invånare och cirka 130 000 kvadratmeter verksamhetslokaler, kontor och service med cirka 2 600 arbetsplatser.

I hjärtat av Årstafältet skapas en park som är ungefär lika stor som Skansen. Den kommer att innehålla både aktiviteter, lekplatser, dammar för hantering av dagvatten och olika typer av grönska.

Årstafältet – Stockholm växers webbplats