Postgården 2

Fastigheten ligger i den norra delen av Årstafältet och omfattas huvudsakligen av detaljplanetapp 7.

Tomträtten är bebyggd med en stor logistikbyggnad med moderna lokaler för lagerhållning av kylda och frysta varor. Lagret kompletteras av kontor i sju våningar, en mindre butik för restaurangmaterial samt en personalrestaurang.

Ägare: Fastighets AB Grosshandlarvägen
Fastighet:
Postgården 2 (tomträtt)
Adress:
Grosshandlarvägen 7
Lokaler: Cirka 22 300 kvadratmeter
Byggår: 1988
Förvärvsår: 2015