Norra Djurgårdsstaden

Norra Djurgårdsstaden är ett av Europas mest omfattande stadsutvecklingsområden och ett av stadens utpekade hållbarhetsprofilområden. Totalt planeras för minst 12 000 nya bostäder och 35 000 nya arbetsplatser inom delområdena Hjorthagen, Värtahamnen, Frihamnen och Loudden. I början av 2000-talet inleddes planeringen och i maj 2011 började de första 670 bostäderna att byggas. Stadsutvecklingen kommer att fortsätta förbi Ropsten ner mot Värtahamnen, Loudden och Frihamnen under många år framöver.

Läs mer om utvecklingen i Norra Djurgårdsstaden på stadens hemsida.

Norra Djurgårdsstaden – Stockholm växers webbplats