Frihamnen

I Frihamnen planeras en modern stad med innerstadskaraktär. Frihamnen kan i framtiden inrymma cirka 1 700 bostäder samt lokaler för kontor och service. Planarbete för området bedöms starta inom en femårsperiod. Hamnens kryssningsverksamhet kommer finnas kvar när området byggs ut. I området finns idag många byggnader och olika verksamheter.