Banankompaniet

Byggnaden är uppförd i 2–3 våningar och ligger i kanten av hamnbassängen i Frihamnen.

Byggnaden är uppförd i 2-3 våningar och innehåller lager och kontor. Byggnaden ligger i kanten av hamnbassängen i Frihamnen. Byggnaden är ett av de äldre magasinen i Frihamnen och är grönmarkerad enligt stadsmuseets kulturhistoriska klassning. Det vill säga byggnaden har ett högt kulturhistoriskt värde.

Ägare: Fastighets AB Kylrummet
Fastighet:
Arrendeupplåtelse inom Ladugårdsgärdet 1:4
Adress:
Palermogatan 1, Frihamnsgatan 14
Lokaler:
Cirka 3 900 kvadratmeter
Byggår: 1927–28
Förvärvsår: 2020