Hjorthagen

Hjorthagen är den första porten till Norra Djurgårdsstaden och gränsar mot Kungliga nationalstadsparken i väster och Hjorthagsberget i öster. De första bostäderna började byggas våren 2011 med första inflyttning 2012.