Värtahamnen

Värtahamnen ska utvecklas till en blandstadsdel med kontor, bostäder, handel och service. Den befintliga färje- och kryssningsverksamheten ska bevaras. Området bedöms komma att inrymma cirka 1 700 bostäder och cirka 20 000 nya arbetsplatser, förskolor, nya parker och torg samt en 600 m lång hamnpromenad. Kajerna blir promenadstråk med butiker och restauranger.