Postgården 4

Byggnaden ligger i den norra delen av Årstafältet och används i huvudsak för lager- och distributionsverksamhet med vissa kontorsytor på plan 2.

Samtliga lokaler är moderna och effektiva. På tomten finns cirka 53 parkeringsplatser. Södra länken har på och avfarter endast några hundra meter från tomträtten.

Ägare: Fastighets AB Grosshandlarvägen
Fastighet:
Postgården 4 (tomträtt)
Adress:
Grosshandlarvägen 1–3
Lokaler:
Cirka 7 400 kvadratmeter
Byggår:
1988
Förvärvsår: 2015 och 2017