Vasslan 4

Byggnaden innehåller butiksytor i två våningar, varumottagning, mindre kontorsytor samt parkeringsytor.

Tomträtten ligger söder om Årstafältet inom Årsta parks verksamhetsområde. Området är ett av stadens utpekade verksamhetsområden och omfattas inte av stadsutvecklingsprojektet på Årstafältet.

Ägare: Fastighets AB Grosshandlarvägen
Fastighet: Vasslan 4 (tomträtt)
Adress:
Sockengränd 3
Lokaler: Cirka 5 000 kvadratmeter
Byggår: 1984
Förvärvsår: 2015