Nyheter

1

jul

Gamla Pripps bryggeri i Bromma omvandlas till idrottscentrum

Visionsbild av ett torg med människor som promenerar eller cyklar.

S:t Erik Markutveckling AB har gett Skanska i uppdrag att omvandla fastigheten Gjutmästaren 6, gamla Pripps bryggeri i Bromma, till ett nytt idrottscentrum. Utöver ett nytt idrottscentrum ingår att uppgradera fastighetens tekniska infrastruktur.

Det blir en anläggning om cirka 25 000 kvadratmeter bruttoyta som kommer att rymma hallidrotter för handboll, basket, innebandy och volleyboll, samt även utrymmen för bordtennis, dans, brottning, fäktning och judo med mera.

Utvecklingen av Ulvsunda Idrottscentrum utgör en första del i utvecklingen av Bryggeriet i Bromma. Tanken är att platsen ska utvecklas till en central mötesplats för bland annat idrott, kultur, upplevelser, kontor och handel samt på längre sikt även bostäder, skola och förskolor.

Från industriområde till levande stadsdel

För att utveckla Ulvsunda industriområde vid Bällsta hamn till ett attraktivt blandstadsområde med tillgång till gröna ytor så anläggs två nya parker. Utöver att skapa tillgång till gröna ytor är planen att långsiktigt uppnå en ekologiskt och socialt hållbar stadsdel.

Arbetet påbörjas inom kort och området utvecklas sedan etappvis.

Läs mer om utvecklingen av Bällsta hamn och omvandlingen av fastigheten Gjutmästaren 6 på Stockholm växer.

Idrott och kultur i Pripps gamla lokaler, Stockholm växer webbplats