Stadsgårdsterminalen

Byggnaden är en före detta terminalbyggnad. Byggnaden används för kulturverksamhet med mera.

Ägare: S:t Erik Tullhusen AB
Fastighet:
Arrendeupplåtelse inom Södermalm 7:87
Adress:
Stadsgården 22–24
Lokaler:
Cirka 3 700 kvadratmeter
Byggår: 1974
Förvärvsår: 2021