Stora Tullhuset

Byggnaden används som museum, Fotografiska museet, och kontor.

Byggnaden ritades av Ferdinand Boberg och uppfördes som hamnmagasin 1906-1910. Byggnaden är grönmarkerad enligt Stadsmuseets kulturhistoriska klassning, det vill säga byggnaden har högt kulturhistoriskt värde. Byggnaden inrymmer Fotografiska museet och kontor.

Ägare: S:t Erik Tullhusen AB
Fastighet:
Arrendeupplåtelse inom Södermalm 10:35
Adress: Stadsgårdshamnen 20–28
Lokaler:
Cirka 8 300 kvadratmeter
Byggår: 1910
Förvärvsår: 2021