Gjutmästaren 6 och 9

Fastigheterna, på vilka det före detta Prippsbryggeriet låg, är till ytan ungefär lika stort som halva Gamla stan. De ligger mellan Bällstavikens strand och tvärbanehållplats Norra Ulvsunda i stadens stora stadsutvecklingsområde Ulvsunda.

Byggnaderna är blåmarkerade enligt stadsmuseets klassning. Det är den högsta klassen och omfattar byggnader som har höga kulturhistoriska värden.

Fastigheterna utgör en attraktiv handelsplats och de innehåller kontor och industrilokaler i väntan på framtida stadsutveckling. I byggnadsdelarna längs med Bällstaviken finns event- och kulturverksamheter.

Den första detaljplaneetappen som berör Gjutmästaren 6 syftar bland annat till att etablera en ny stor idrottsanläggning i delar av befintliga industribyggnader och bryggeriets gamla tapphall. Området nere vid Bällstavikens strand och kaj ska öppnas och aktiveras för allmänheten med aktiviteter samt en ny park och gång- och cykelvägar.

Lokaler: Cirka 93 000 kvadratmeter
Adress: Bryggerivägen 10
Ägare: Fastighets AB G-mästaren
Byggår: 1970
Förvärvsår: 2004