Glasskiosk

Byggnaden innehåller en glasskiosk samt förråd.

Ägare: Fastighets AB Flanören
Fastighet:
Arrendeupplåtelse inom Östermalm 2:118
Adress:
Kajplats 8, Strandvägen
Lokaler:
Cirka 20 kvadratmeter
Byggår: 2004
Förvärvsår: 2021