Celsinghuset

Byggnaden inrymmer idag en restaurang och går under namnet Skeppar Svinfot. Den uppfördes som bensinstation 1955.

Ägare: Fastighets AB Flanören
Fastighet:
Arrendeupplåtelse inom Östermalm 3:62
Adress:
Strandvägen 18
Lokaler:
Cirka 200 kvadratmeter
Byggår: 1955
Förvärvsår: 2021