Godsfinkan 1

Tomten är bebyggd med ett kontorshus med tre byggnader.

Fastigheten har tre sammanhängande byggnader i 5-6 våningar. Två av byggnaderna innehåller kontorslokaler och den tredje inrymmer en skola.

Ägare: Fastighets AB Godsfinkan
Fastighet:
Godsfinkan 1
Adress:
Heliosgatan 22–26
Lokaler:
Cirka 8 000 kvadratmeter
Byggår: 1990
Förvärvsår: 2014