Tullhuset

Kontorsbyggnad som är uppförd i 1–2 plan.

Byggnaden är uppförd 1874 och har högt kulturhistoriskt värde och är  därför grönmarkerad enligt stadsmuseets kulturhistoriska klassning.

Ägare: Fastighets AB Flanören
Fastighet:
Arrendeupplåtelse inom Norrmalm 3:43
Adress:
Albert Ranfts Torg 1A-1B
Lokaler:
Cirka 900 kvadratmeter
Byggår: 1857
Förvärvsår: 2021