Sandstuhagen 3

Kylgatan 7-9

Lokaler: ca 3 500 kvm
Ägare: Fastighets AB Kylrummet
Byggår: 1988/1998
Förvärvsår: 2013

På fastigheten finns en 1-plans lagerbyggnad och en 2-plans kontorsbyggnad uppförda 1988 av Schenkerkoncernen. Under 1998 byggdes lagerbyggnaden till med en lagerdel samt kontor. Husen omfattar totalt ca 3500 kvm BTA. Schenker som var tidigare ägare förhyr närmare hälften av okalerna. Schenkers omlastningscentral inrymmer huvudsakligen kyllager. DBSchenker är ett av världens största transport- och logistikföretag och startades för över 100 år sedan. Ägs idag av tyska staten. Schenker är i Sverige ca 4000 anställda och svarar här för över 60 000 paketsändningar dagligen.

St:Erik Markutveckling AB 105 35 Stockholm

telefon växel: 508 290 00