Isterbandet 3

Enskedevägen 44

Lokaler: ca 850 kvm
Ägare: Fastighets AB Charkuteristen
Byggår: 1947
Förvärvsår: 2012

Byggnaden uppfördes i mitten av 1940-talet som andelstvätteri för Föreningen Enskedetvätten u.p.a. I mitten av 1970-talet uppfördes en större verkstadshall som tio år senare byggdes på med ett kontorsplan. Bygganden kläddes med plåt och gavs ett postmodernt formspråk. Tvätteriet hyser idag Sandå och i verkstadshallen återfinner vi föreningen Kompis Assistans och Bagarmossens Glas.

St:Erik Markutveckling AB 105 35 Stockholm

telefon växel: 508 290 00