Charkuteristen 1 & 7

Hallvägen 25-31, Slakthusgatan 26

Lokaler: ca 2 900 kvm
Ägare: Fastighets AB Charkuteristen
Byggår: 1954/1999
Förvärvsår: 2011

Byggnaden uppfördes 1947 för läskedrycks- och lättvinstillverkaren Grawensteinerfabriken AB. 1954 tog Konsumtionsföreningen i Stockholm över Grawensteinerfabriken och lät bygga till stora lager- och tillverkningslokaler. I mitten av 1980-talet kontoriserades stora delar av lagerlokalerna och förhyrs idag av ett flertal mindre hyresgäster.

St:Erik Markutveckling AB 105 35 Stockholm

telefon växel: 508 290 00