S:t Erik Markutveckling AB

- ett bolag för fastighetsutveckling

S:t Erik Markutveckling AB ägs av Stockholms Stad och ingår i koncernen Stockholms Stadshus AB. Bolaget fungerar som ett sammanhållande bolag för ett antal dotterbolag som alla äger och förvaltar fastigheter i Stockholm.

Uppdrag

S:t Erik Markutvecklings uppdrag är att främja Stockholms utveckling genom att äga och förvalta stadens utvecklingsfastigheter på ekonomiskt bästa sätt i avvaktan på att dessa ska omvandlas till bostäder, arbetsplatser, trafikplatser mm. Bolagets verksamhet ska inriktas på förvaltning, uthyrning och utveckling till så god avkastning som möjligt med hänsyn tagen till stadens utveckling. Bolaget ska därutöver inventera fastighetsmarknaden och arbeta fram en investeringsstrategi, i syfte att främja Stockholms långsiktiga utveckling.

S:t Erik Markutveckling är delaktig i stadsutvecklingen i Ulvsunda/Bällstaviken samt i det nya bostads- och evenemangsområdet Söderstaden/Slakthusområdet i anslutning till Globen. 

Vision 2040 - Ett Stockholm för alla

Stockholms stad måste planera för och säkerställa ett hållbart byggande och en sammanhållen stad där alla har samma möjligheter även när staden växer så snabbt som den gör just nu. Hela stadens organisation, däribland S:t Erik Markutveckling, har i uppdrag att arbeta i visionens riktning. Visionen kommer därmed att styra prioriteringarna och prägla utvecklingsarbetet inom staden.

Läs mer om Vision 2040länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


St:Erik Markutveckling AB 105 35 Stockholm

telefon växel: 508 290 00